KONTRAKT OCH AVTALSÄNDRINGAR

Höjning av månadsavgiften 2019-03-27
EF24 har beslutat att höja månadskostnaden för alla kort och alla anläggningar från och med den 1 september 2019. Det är på grund av att vi både investerar mer i våra anläggningar samt att EF24 nu enbart har "allkort". Tidigare hade vi "allkort" som ett tillägg, nu ligger det som ett ordinarie pris, som medlem får ni alltså tillgång till alla våra anläggningar.

Något som införs med prishöjningen är att vi kommer att ha städning även på helger, dvs. 7 dagar i veckan. Gällande provträning får alla medlemmar ta med hur många kompisar man vill till gymmet under receptionstid utan kostnad. Alltid en kompis per tillfälle, samt samma kompis får enbart träna gratis en gång per år.

Dagkort höjs från 199 kr till 249 kr/mån
Nattkort höjs från 199 kr till 249 kr/mån
Student/pensionär från 249 kr/mån till 299 kr/mån
Vuxenkortet 299 kr/mån till 349 kr/mån

Avtalsändringen gäller enbart medlemmar som har varit medlemmar mer än ett år och via autogiro.
 

STUDENTPRIS ändrad policy 2018-10-01
Everytime Fitness har beslutat att ändra studentpriset från och med den 1 oktober 2018. Den nya policyn innefattar en åldersbegränsning på studentpriset. Fram till 20 års ålder kan studenter träna till studentpris hos Everytime Fitness. Det rabatterade priset gäller t.o.m. den dagen medlemmen fyller 20 år, sedan gäller ordinarie pris.

Införande av årsavgift/investeringsfond 2016-01-01
EF24 har beslutat att ändra/införa årsavgift för alla kort från den 6 feb 2016. det gäller enbart rullande autogiro. Införandet av en investeringsfond säkerställer att medlemmarna har tillgång till den bästa anläggningen. Investeringsfonden går tillbaka till varje anläggning för bland annat:
- Service på maskiner. Service ska utföras inom en vecka från att vi tagit del av informationen från er medlemmar. Självklart kan vi inte garantera att den blir lagad inom en vecka men någon i vårt service team ska gjort en bedömning.
- Extra städning ifall det skulle behövas.
- Maskiner/verktyg som går sönder, dessa ska då bytas ut så fort som möjligt för att säkerställa en god kvalitet.
- Alla medlemmar får ta med sig hur många kompisar man vill till gymmet under receptionstid utan kostnad. Alltid en kompis per tillfälle, samt samma kompis får enbart träna gratis en gång per år.
- Resterande investeringsmedel går till nya maskiner som ni efterfrågar. Vi kan inte garantera att det blir just den maskinen som just ni efterfrågar som blir den valda då varje anläggningar har sin egen budget från investeringsfonden. 
Årsavgiften 250 kr dras den 28 januari varje år för ett år framåt.

Årsavgift betalas av alla medlemmar som har gilltigt medlemsskap under det året som årsavgiften dras även om uppsägning är gjord.
Dras årsavgiften via autogiro i januari 2016 så har man ett gilltigt medlemsskap under 2016.

Ändring Införande av årsavgift/investeringsfond med kontrakt från 2018-02-16
Samma som ovan men årsavgiften dras samma månad som man tecknat medlemskap. Årsavgiften dras därefter årligen 365 dagar efter kontraktet tecknades även om uppsägning är gjord. Exempel: tecknar man kort i maj så drar vi alltid två dragningar 28 maj (årsavgift + månadsavgift juni).

ÖVERTRÄDELSER AV REGLER 2017-02-16 
Jag förstår att kortet är personligt och att jag aldrig under några omständigheter släpper in eller ut någon annan än mig själv, och jag lånar inte ut mitt kort till någon annan. Insläpp eller utsläpp av både medlem och icke medlem leder till avstängning. Alla våra medlemskap är personliga och kan därför ej överlåtas/lånas ut. Insläpp, försök till insläpp och utlåning av kort debiteras 3.000 kr i straffavgift. Fakturan skickas utan förvarning genom EFs kreditbolag till medlemmen. Spärren på kortet upphör när straffavgiften är betald.

Medlemskapet i EF24 är personligt.
Minimiåldern för att teckna medlemsavtal är 18 år.
Det finns 5 olika medlemsformer.

• Ordinarie - tillgång till alla anläggning dygnet runt.
• Ungdomskort (under 18 år) - tillgång till alla anläggningar ALLA DAGAR mellan kl 06.00-22.00.
• Dagtid - tillgång till alla anläggningar ALLA DAGAR mellan kl 06.00-15.00.
• Student - tillgång till alla anläggning dygnet runt.
• Pensionär - tillgång till alla anläggning dygnet runt.

Dagtid- och ungdomkort  är obrukbart mellan vissa tider. Dörr kan under dessa tid endast öppnas av vaktbolag, varvid medlemmen får betala för vaktbolagets öppningskostnad. Överträdelser faktureras 1000 kr i avgift och väktaravgift 3000 kr inkl moms (om t ex nödvred används). Totalt faktureras kunden 4000 kr. Fakturan skickas direkt genom EFs kreditbolag.

GDPR 2018-05-24
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har vi på Everytime Fitness AB uppdaterat vår integritetspolicy.
För att uppfylla kraven i GDPR så har vi även startat en kundportal för detta ändamål. Besök vår portal på https://everytimefitness.nsz.se och logga in med ditt BankID.
Du kan läsa våra nya Integritetspolicy här.
 

Höjning av påminnelseavgift och inkassokostnad från och med 16 mars 2013
Regeringen lade fram ett förslag om höjda kostnader för påminnelse/inkasso och under januari 2013 antog riksdagen lagförslaget som trädde i kraft den 16 mars 2013. Det innebär en höjning av dessa avgifter för samtliga gäldenärer, d.v.s. även för konsumentfakturor.
Avgifter fr.o.m. 16 mars 2013
Påminnelseavgift 60kr
Inkassokostnad 180kr
 
De nya avgifterna är applicerade på alla skulder som går vidare till påminnelse och inkassohantering från och med den 16 mars 2013.
Vi har ändrat antal försök till autogirodragning innan påminnelse
Autogirofakturor med förfallodag 29/4 - 2012 och framåt kommer EF24 endast att försöka debitera via autogiro en gång. Om vi inte kan debitera månadsavgiften vid första försöket kommer vi omgående i början av påfallande månad att skicka ut ett påminnelsebrev. Vid påminnelse faktureras även påminnelseavgift och ränta enligt lag.
Denna förändring trädde i kraft vid autogirodragningen den 29/4 - 2012 gällande autogirofakturor med förfallodatum 29/4 - 2012, och har fortsatt så därefter.
Alla EF24's nuvarande medlemmar med aktivt autogiroabonnemang berörs av denna förändring.
EF24 anser denna information som gällande för denna avtalsändring.