KONTRAKT OCH AVTALSÄNDRINGAR

Höjning av påminnelseavgift och inkassokostnad från och med 16 mars 2013
Regeringen lade fram ett förslag om höjda kostnader för påminnelse/inkasso och under januari 2013 antog riksdagen lagförslaget som trädde i kraft den 16 mars 2013. Det innebär en höjning av dessa avgifter för samtliga gäldenärer, d.v.s. även för konsumentfakturor.
Tidigare avgifter
Påminnelseavgift 50kr
Inkassokostnad 160kr
Avgifter fr.o.m. 16 mars 2013
Påminnelseavgift 60kr
Inkassokostnad 180kr
 
De nya avgifterna är applicerade på alla skulder som går vidare till påminnelse och inkassohantering från och med den 16 mars 2013.
Vi har ändrat antal försök till autogirodragning innan påminnelse
Autogirofakturor med förfallodag 29/4 - 2012 och framåt kommer EF24 endast att försöka debitera via autogiro en gång. Om vi inte kan debitera månadsavgiften vid första försöket kommer vi omgående i början av påfallande månad att skicka ut ett påminnelsebrev. Vid påminnelse faktureras även påminnelseavgift och ränta enligt lag.
Denna förändring trädde i kraft vid autogirodragningen den 29/4 - 2012 gällande autogirofakturor med förfallodatum 29/4 - 2012, och har fortsatt så därefter.
Alla EF24's nuvarande medlemmar med aktivt autogiroabonnemang berörs av denna förändring.
EF24 anser denna information som gällande för denna avtalsändring.

Dag- och Nattkort 2017-09-01
När det gäller Dag- och Nattkort (nedan kallad DN) så får man ingen varning om när man ska vara ute ur lokalen. Man måste själv hålla redan på tiden. För att säkerställa att man kommer ut ur lokalen så måste man vara ute ur gymmet innan kl 14:50 på dagkortet och 05:50 på nattkortet.  OM det visar sig att man EN gång gått ut för sent (man märker själva om ni inte kommer ut), så övergår kortet automatiskt till ett dygnetrunt kort (299 kr/mån). Vi ändrar alltså avtalet pga att ni inte fullföljt er del av avtalet. Vid direktbetalning av årskort får ni komma in och betala resterande belopp på ert dygnetrunt kort för att bli uppspärrad.

Höjning av månadsavgiften 2016-07-25
Avtalsändringen gäller enbart medlemmar som har varit medlemmar mer än ett år och via autogiro.
EF24 har beslutat att höja månadskostnaden för alla kort och alla anläggningar från och med den 1 jan 2017. Det är på grund av att vi både investerar mer i våra anläggningar samt att EF24 nu enbart har "allkort". Tidigare hade vi "allkort" som ett tillägg, nu ligger det som ett ordinarie pris, som medlem får ni alltså tillgång till alla våra anläggningar.
Kort som berörs:
Dagkort höjs från 99/149 kr till 199 kr/mån
Nattkort höjs från 99/149 kr till 199 kr/mån
Student/pensionär från 99/149/199kr/mån till 249 kr/mån
Vuxenkortet 249 kr/mån till 299 kr/mån

Avtalsändringen gäller enbart medlemmar som har varit medlemmar mer än ett år och via autogiro.
 
•        Prishöjningen medför bland annat att medlemmen får   tillgång till alla våra anläggningar.
•        Alla medlemmar får ta med er hur många kompisar man vill till gymmet under receptionstid utan kostnad. Alltid en kompis per tillfälle, samt samma kompis får enbart träna gratis en gång per år.

Införande av årsavgift/investeringsfond 2016-01-01
EF24 har beslutat att ändra/införa årsavgift för alla kort från den 6 feb 2016. det gäller enbart rullande autogiro. Införandet av en investeringsfond säkerställer att medlemmarna har tillgång till den bästa anläggningen. Investeringsfonden går tillbaka till varje anläggning för bland annat:
- Service på maskiner. Service ska utföras inom en vecka från att vi tagit del av informationen från er medlemmar. Självklart kan vi inte garantera att den blir lagad inom en vecka men någon i vårt service team ska gjort en bedömning.
- Extra städning ifall det skulle behövas.
- Maskiner/verktyg som går sönder, dessa ska då bytas ut så fort som möjligt för att säkerställa en god kvalitet.
- Alla medlemmar får ta med sig hur många kompisar man vill till gymmet under receptionstid utan kostnad. Alltid en kompis per tillfälle, samt samma kompis får enbart träna gratis en gång per år.
- Resterande investeringsmedel går till nya maskiner som ni efterfrågar. Vi kan inte garantera att det blir just den maskinen som just ni efterfrågar som blir den valda då varje anläggningar har sin egen budget från investeringsfonden. 
Årsavgiften 250 kr dras den 28 januari varje år för ett år framåt. T ex dras årsavgifter den 28 januari 2017 så gäller den hela året 2017.